24 września 2016 - I Lubeńska Liga Muaythai wraz z Turniejem Pierwszych Walk

Poniżej informacje dotyczące zawodów, które odbędą się w Lubeni.

ZAPROSZENIE
Polski Związek Muaythai
zaprasza Państwa do Lubeni
na
I LUBEŃSKĄ LIGĘ MUAYTHAI
z Turniejem Pierwszych Walk
24 września 2016r. - Lubenia,
 

 

Program 
1.  Organizator:
Ośrodek Aktywnego Wypoczynku MARATON przy współpracy z Polskim Związkiem Muaythai

2.  Termin zawodów:
23.09 – rejestracja oraz ważenie zawodników (17:00-22:00)
24.09 – walki

3.  Miejsce zawodów:

Ośrodek Aktywnego Wypoczynku MARATON
36-042 Lubenia 618
k/Rzeszowa
woj. podkarpackie
tel.: +48 178500216 fax: +48178500217
mobile: +48 606 745 870
www.maraton.biz

5.  Regulamin zawodów:
Pojedynki odbywać się będą zgodnie z regulaminem PZ Muaythai i IFMA w określonych przepisami kategoriach wagowych oraz w obowiązującym dla poszczególnych kategorii wiekowych sprzęcie ochronnym.

W każdej kategorii wagowej musi być zgłoszonych co najmniej 2 uczestników, aby rywalizacja została oficjalnie uznana.

5.1.    Kwalifikacje wiekowe i wagowe uczestników:
Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Muaythai

5.2.    Czas rund:
LIGA:
·      Seniorzy (kobiety i mężczyźni):
-   3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą,
·      Juniorzy (kobiety i mężczyźni):
-   3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą,
·      Kadeci (kobiety i mężczyźni)bez łokci i kolan na głowę:
-   3 rundy x 1,5 minuty z 1 minutową przerwą.
TPW:
·      Seniorzy (kobiety i mężczyźni):
-   3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą,
·      Juniorzy (kobiety i mężczyźni):
-   3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą,
·      Kadeci (kobiety i mężczyźni) bez łokci i kolan na głowę:
-   3 rundy x 1,5 minuty z 1 minutową przerwą.
 
5.3.    Wyróżnienia i nagrody:
·     Za zdobycie I miejsca przewidziany jest pamiątkowy medal;
·     Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom,
 
5.4.    Warunki uczestnictwa:
Do startu w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający:
·        aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność zawodnika do udziału w zawodach wpisane w książeczce sportowo-lekarskiej lub karcie zdrowia sportowca,
·        aktualną licencję zawodniczą (istnieje możliwość wykupienia licencji na miejscu – koszt. 30 zł. na rok),
·        zawodnicy niezrzeszeni mają możliwość wykupienia na miejscu licencji jednorazowej - koszt 30 zł,
·        wykupione ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów,
·        dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, a także legitymacja szkolna w przypadku osób niepełnoletnich),
·        wypełniony i potwierdzony przez Klub formularz zgłoszeniowy (w przypadku zawodników niepełnoletnich obowiązuje dodatkowo pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach) – wzory dokumentów znajdują się na stronie Polskiego Związku Muaythai /http://www.pzmuaythai.pl/formularze.html /.
·        w przypadku braku sędziego powołanego na zawody klub uiszcza opłatę w wysokości 100 zł.
5.5.    Sprzęt i strój sportowy:
·        Rękawice, kaski ochronne, ochraniacze tułowia, łokci, kolan oraz goleni i stóp zapewnia organizator zawodów.
·        Pozostałe elementy obowiązkowego wyposażenia (ochraniacz zębów, metalowy ochraniacz krocza na taśmach parcianych dla mężczyzn (niedopuszczone będą metalowe lub plastikowe ochraniacze mocowane za pomocą taśm gumowych), ochraniacz krocza i ochraniacz klatki piersiowej dla kobiet, bandaże (bawełniane, zakaz używania plastrów!) pod rękawice zobowiązany jest posiadać każdy z zawodników,
·        Zawodników obowiązuje strój sportowy do walki: podkoszulki na ramiączka (niebieskie, czerwone lub neutralne np. czarne, białe) oraz spodenki muaythai,
·        Obowiązkowy jest mongkom, w którym zawodnicy wykonują ceremoniał Wai Khru przed pojedynkiem.
·        Dozwolone są bawełniane ściągacze stawów skokowych oraz amulet na ramię „Prajiat”.
·        Każdemu zawodnikowi może towarzyszyć 2 sekundantów
w strojach (dresach) sportowych oraz obuwiu sportowym. Sekundanci reprezentują zawodnika i podlegają odpowiednim przepisom rywalizacji sportowej. Niestosowanie się do przedmiotowych zasad może skutkować nałożeniem kar (upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacja) na sekundanta lub zawodnika, któremu towarzyszy.
5.6.    Kontrola medyczna i antydopingowa:
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani poddać się kontroli lekarskiej i losowym testom antydopingowym, które zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami Światowej Agencji Antydopingowej WADA (jeżeli wystąpią).

6.  Zgłoszenia zawodników i opłata startowa:
·        opłata startowa wynosi:
-          30 zł. za zawodnika (dodatkowo należy posiadać ważną licencję PZ Muaythai roczną (zrzeszeni) lub jednorazową na dane zawody (niezrzeszeni))
·        22 września 2016r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń przez organizatora.
·        Formularze zgłoszenia zawodników do zawodów (do pobrania ze strony http://www.pzmuaythai.pl/formularze.html) należy przesłać na adres internetowy: biuro@muaythai.pl do dnia 22 września 2016r. 
Listę zawodników zgłaszanych na zawody będzie można śledzić na stronie www.pzmuaythai.pl oraz facebooku.
·        W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu imprezy organizator zastrzega sobie zamknięcie listy startowej wcześniej.
·        Kluby mogą zgłaszać max. po 2 zawodników
w poszczególnych kategoriach wagowych.
·        Zainteresowane startem kluby prosimy o zgłaszanie drogą mailową swoich zawodników (max. po 2 w poszczególnych kategoriach wagowych, podając w mailu informacje według poniższego schematu:
Imię i nazwisko - klub - kategoria wiekowa - data urodzenia – (KONIECZNIE!) - kategoria wagowa - Liga/TPW

Zgłoszenie zawodników do zawodów oznacza akceptację przepisów sportowych Polskiego Związku Muaythai-IFMA oraz regulaminów dopuszczania zawodników do rywalizacji sportowej oraz niniejszego programu.

Lista startowa dostępna TUTAJ
 
7.  Noclegi:
Ośrodek Aktywnego Wypoczynku MARATON
36-042 Lubenia 618
k/Rzeszowa
woj. podkarpackie
tel.: +48 178500216 fax: +48178500217
mobile: +48 606 745 870
www.maraton.biz
 

Możliwość wykupienia noclegów na miejscu w Ośrodku po bardzo preferencyjnych cenach tj. 50 zł/osoba.
Dodatkowo wykupić można śniadanie (15 zł), obiad (15 zł) lub kolację (15 zł).
Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem to 85 zł/osoba.

8.  Postanowienia końcowe:
·        Organizator prosi o bezwzględne przestrzeganie terminów dotyczących zgłoszeń, badań lekarskich, ważenia i programu zawodów. Niedostosowanie się do obowiązujących ustaleń spowodować może niedopuszczenie ekipy lub zawodnika do startu w zawodach.
·        W sprawach nie ujętych w niniejszym programie oraz
w przepisach rywalizacji sportowej Polskiego Związku Muaythai-IFMA decyduje przedstawiciel Związku i komisja sędziowska.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
24 września 2016 - I Lubeńska Liga Muaythai wraz z Turniejem Pierwszych Walk
Polski Związek Sportowy w dyscyplinie muaythai. Wspólpracujemy i jesteśmy rozpoznawalni przez EMF - European Muaythai Federation oraz IFMA - International Federation of Muaythai Amateur.

Muaythai to sport honoru i wielkiej szlachetności, to rycerski sport dla odważnych, którzy gotowi są zaakceptować długie godziny treningu, żeby dojść do jak najwyższego poziomu w sztuce. Mało jest tak skutecznych i spektakularnych dyscyplin, wymagających jednocześnie tak intensywnego zaangażowania.

Przegrana nie jest hańbą, jeśli walczy się z całego serca.