11 luty 2017 - VII WARSZAWKI TURNIEJ MUAYTHAI o Puchar Ursusa

Poniżej informacje dotyczące zawodów, które odbędą się w Warszawie.

ZAPROSZENIE

Polski Związek Muaythai
zaprasza Państwa do Warszawy
na
VII WARSZAWKI TURNIEJ MUAYTHAI
o Puchar Ursusa
z Turniejem Pierwszych Walk
11 luty 2017r. - Warszawa,
 


1.  Termin zawodów:
11.02.2017 – rejestracja oraz ważenie zawodników (09:00-10:00), następnie walki.


2.  Miejsce zawodów:

ul. Gierdziejewskiego 5, Warszawa Ursus

3.  Regulamin zawodów:
Pojedynki odbywać się będą zgodnie z regulaminem PZ Muaythai i IFMA w określonych przepisami kategoriach wagowych oraz w obowiązującym dla poszczególnych kategorii wiekowych sprzęcie ochronnym.

W każdej kategorii wagowej musi być zgłoszonych co najmniej 2 uczestników, aby rywalizacja została oficjalnie uznana.

4.1.    Kwalifikacje wiekowe i wagowe uczestników:
Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Muaythai
 
4.2.    Wyróżnienia i nagrody:
·     Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom,
 
4.3.    Warunki uczestnictwa:
Do startu w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający:
·        aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność zawodnika do udziału w zawodach wpisane w książeczce sportowo-lekarskiej lub karcie zdrowia sportowca,
·        aktualną licencję zawodniczą (istnieje możliwość wykupienia licencji na miejscu – koszt. 30 zł. na rok), zawodnicy niezrzeszeni mają możliwość wykupienia na miejscu licencji jednorazowej - koszt 30 zł,
·        dokonanie opłaty startowej 30 zł od zawodnika,
·        wykupione ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów,
·        dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, a także legitymacja szkolna w przypadku osób niepełnoletnich),
·        wypełniony i potwierdzony przez Klub formularz zgłoszeniowy (w przypadku zawodników niepełnoletnich obowiązuje dodatkowo pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach) – wzory dokumentów znajdują się na stronie Polskiego Związku Muaythai /http://www.pzmuaythai.pl/formularze.html /.
·        w przypadku braku sędziego powołanego na zawody klub uiszcza opłatę w wysokości 100 zł.

4.4.    Sprzęt i strój sportowy:
·        Rękawice, kaski ochronne, ochraniacze tułowia, łokci, kolan oraz goleni i stóp zapewnia organizator zawodów.
·        Pozostałe elementy obowiązkowego wyposażenia (ochraniacz zębów, metalowy ochraniacz krocza na taśmach parcianych dla mężczyzn (niedopuszczone będą metalowe lub plastikowe ochraniacze mocowane za pomocą taśm gumowych), ochraniacz krocza i ochraniacz klatki piersiowej dla kobiet, bandaże (bawełniane, zakaz używania plastrów!) pod rękawice zobowiązany jest posiadać każdy z zawodników,
·        Zawodników obowiązuje strój sportowy do walki: podkoszulki na ramiączka (niebieskie, czerwone lub neutralne np. czarne, białe) oraz spodenki muaythai,
·        Obowiązkowy jest mongkom, w którym zawodnicy wykonują ceremoniał Wai Khru przed pojedynkiem.
·        Dozwolone są bawełniane ściągacze stawów skokowych oraz amulet na ramię „Prajiat”.
·        Każdemu zawodnikowi może towarzyszyć 2 sekundantów
w strojach (dresach) sportowych oraz obuwiu sportowym. Sekundanci reprezentują zawodnika i podlegają odpowiednim przepisom rywalizacji sportowej. Niestosowanie się do przedmiotowych zasad może skutkować nałożeniem kar (upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacja) na sekundanta lub zawodnika, któremu towarzyszy.

5.  Zgłoszenia zawodników i opłata startowa:
·        opłata startowa wynosi:
-          30 zł. za zawodnika (dodatkowo należy posiadać ważną licencję PZ Muaythai roczną (zrzeszeni) lub jednorazową na dane zawody (niezrzeszeni))
·        9 lutego 2017r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń przez organizatora.
·        Formularze zgłoszenia zawodników do zawodów (do pobrania ze strony http://www.pzmuaythai.pl/formularze.html) należy przesłać na adres internetowy:  maciek.serafin1@wp.pl do dnia 9 lutego 2017r.

Kontakt telefoniczny do organizatora: Maciej Skupiński +48 884-120-332

·        W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu imprezy organizator zastrzega sobie zamknięcie listy startowej wcześniej.
·        Zainteresowane startem kluby prosimy o zgłaszanie drogą mailową swoich zawodników, podając w mailu informacje według poniższego schematu:

Imię i nazwisko - klub - kategoria wiekowa - data urodzenia – (KONIECZNIE!) - kategoria wagowa - Liga/TPW

Zgłoszenie zawodników do zawodów oznacza akceptację przepisów sportowych Polskiego Związku Muaythai-IFMA oraz regulaminów dopuszczania zawodników do rywalizacji sportowej oraz niniejszego programu.

Lista startowa dostępna: TUTAJ
 
6.  Postanowienia końcowe:
·        Organizator prosi o bezwzględne przestrzeganie terminów dotyczących zgłoszeń, badań lekarskich, ważenia i programu zawodów. Niedostosowanie się do obowiązujących ustaleń spowodować może niedopuszczenie ekipy lub zawodnika do startu w zawodach.
·        W sprawach nie ujętych w niniejszym programie oraz w przepisach rywalizacji sportowej Polskiego Związku Muaythai-IFMA decyduje przedstawiciel Związku i komisja sędziowska.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
11 luty 2017 - VII WARSZAWKI TURNIEJ MUAYTHAI o Puchar Ursusa
Polski Związek Sportowy w dyscyplinie muaythai. Wspólpracujemy i jesteśmy rozpoznawalni przez EMF - European Muaythai Federation oraz IFMA - International Federation of Muaythai Amateur.

Muaythai to sport honoru i wielkiej szlachetności, to rycerski sport dla odważnych, którzy gotowi są zaakceptować długie godziny treningu, żeby dojść do jak najwyższego poziomu w sztuce. Mało jest tak skutecznych i spektakularnych dyscyplin, wymagających jednocześnie tak intensywnego zaangażowania.

Przegrana nie jest hańbą, jeśli walczy się z całego serca.